Film

Vi har nog aldrig konsumerat så mycket film som vi gör idag. TikTok och Instagram stories har drivit på utvecklingen enormt. Detta avspeglar sig också på vårt beteende på andra digitala kanaler.

Det är slut med långa reklamvideos det orkar vi inte titta på längre. 10-15 sekunder max hamnar på om man vill vara effektiv i sin kommunikation.

Om man bortser ifrån instruktionsvideos så kallade tutorials och utbildningsfilmer. Webinarier orkar vi också titta på om de är lite längre.

På samma sätt som vi vänder på kameran när vi fotar gäller det också film. De flesta filmer tiattar vi på i mobilen och de gör sig bäst stående. Undantaget är filmer på Youtube.