Webben

Webben har fått stå tillbaka en del nu när alla pratar om sociala medier. Företagen funderar på om man verkligen skall satsa på sin webbsida.
Webben är ju de få kanalerna man äger själv och den blir allt viktigare. Webben är också den plattform man jobba med när det gäller söktrafik från Google Ads med mer.

Idag är det viktigare än någonsin att titta över sin digitala närvaro och webbsidorna är stommen i den. Det är här som du kan kommunicera med dina kunder på dina villkor och inte styras av format och algoritmer som det är på de sociala medierna.